Nieuws, weetjes,
ditjes & datjes

Wandel coaching bewezen effectief


In oktober 2014 heeft hoogleraar en coach mw. A. van den Berg de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek in opdracht van een verzekeringsmaatschappij. De uitkomsten bewijzen dat wandel coaching voor mensen een veelzeggend verschil maakt en effectiever is dan geen coaching. 

Wandel coaching is meetbaar effectiever dan geen coaching

Wandelcoaches coachen in en met de natuur. Het onderzoek is gehouden onder 40 deelnemers met werk gerelateerde stress. Twintig deelnemers namen deel aan het wandelcoachprogramma bij het Coachbureau en twintig deelnemers maakten onderdeel uit van de controlegroep die (nagenoeg) geen coaching heeft ontvangen. Elke deelnemer heeft 3 keer een vragenlijst ingevuld:

  • bij aanvang
  • na 2 wandelingen (of 8 weken)
  • na afloop wandelcoachprogramma (of na 18 weken)

Effectmeting

De effectmeting is gedaan op verschillende onderdelen zoals plezier in werk, werkstress en bevlogenheid, psychische klachten (burn-out), zelfvertrouwen en mindfulness. Uit de resultaten blijkt dat in de eerste helft van het wandelcoachtraject de effecten met name zijn te zien in het terugbrengen van de klachten / het herstel (afname burn-out klachten). In de 2e helft van het coachingstraject in de natuur neemt de eigen kracht toe, zo is er bijvoorbeeld een significant verschil met de controlegroep in zelfvertrouwen.

Duidelijke meerwaarde van natuur

Van de interventiegroep geeft 90% van de deelnemers aan dat de natuur meerwaarde heeft voor wandelcoaching; 65% benoemt dit als grote meerwaarde en 25% als kleine meerwaarde, 10% weet het niet/ heeft geen mening. De meerwaarde die ervaren wordt, zit met name in de ‘rust en ontspanning’ die natuur geeft (door 75% van de deelnemers genoemd), ‘het gevoel van vrijheid en ruimtelijkheid’ (70%), ‘de buitenlucht die goed doet’ (70%) en dat ‘het makkelijker praat’ in een natuurlijke omgeving (60%). Op een schaal van 1-9 werd het wandelcoachprogramma beoordeeld met een 7,75, omgerekend naar een rapportcijfer is dit een 8,7. Van de deelnemers aan wandel coaching geeft 95% aan dat wanneer de wandel coaching niet in de natuur, maar in een stedelijke omgeving had plaatsgevonden, zij een lager cijfer zouden hebben gegeven. Bijna de helft van de deelnemers rapporteerde bij het 2e meetmoment bovendien als positieve verandering dat ze vaker de natuur ingingen, een leuk bijeffect.

Natuur, deskundigheid en klik met de coach

Uit dit 1e onderzoek naar de effecten van wandel coaching, dat onderzoeker en hoogleraar mw. A. van den Berg in opdracht van De Friesland Zorgverzekeraar uitvoerde, blijkt dat wandel coaching meetbaar effectiever is dan geen coaching. Daarbij speelt een natuurlijke omgeving, naast de deskundigheid van en de klik met de coach en naast de motivatie en de inzet van de cliënt bij het uitvoeren van opdrachten een belangrijke rol. Dit onderzoek, vervolgonderzoek waarin wandel coaching bijvoorbeeld wordt vergeleken met reguliere coaching, en een verdere professionalisering van de sector dragen bij aan de erkenning van wandel coaching als effectieve interventie om stress- en burn-out klachten te verminderen.
 
Bron: Coachland.nl en hetgroenemedicijn.nl

Saskia over haar coachtraject
"Ik heb dingen direct kunnen toepassen in mijn werk, vooral in de omgang met andere mensen en hoe ik de dingen aanpak die ik voor elkaar wil krijgen."
Meer referenties