Lifecoach logo

Als je machteloosheid ervaart

Je herkent het vast wel, zo’n gevoel van onmacht. Je wilt iets heel graag, maar het lukt niet. Heel frustrerend, want elk mens wil controle hebben over zijn leven. Onmacht is overigens ook een gevoel waar je gemakkelijk in blijft hangen; je geeft het op of je gaat opnieuw de strijd aan. Beiden kosten enorm veel energie. Hoe verander je onmacht in kracht?

Als wij zitten en ik een kop thee inschenk, vertelt zij over de complimenten die zij onlangs kreeg. Terwijl ik opkijk en een glimlach verwacht, zie ik een beteuterd gezicht. “Prompt hoor ik mezelf het compliment bagatelliseren en begin ik over iets anders,” zegt ze enigszins geïrriteerd. Het viel haar op dat zij die complimenten maar moeilijk kan handelen. Verstandelijk snapt zij echt wel dat het mooi is om een compliment te krijgen, maar zij zou het óók zo graag als positief willen ervaren.

Als wij hierop ingaan, vertelt zij over vroeger. Op school kreeg zij eens een compliment van de juf en toen zij dit thuis enthousiast vertelde, werd haar te kennen gegeven dat zij zich niets in haar hoofd moest halen. Thuis waren complimenten not done. Bij haar doopsel kreeg zij een geloofsovertuiging mee dat zij per definitie niet goed is en het in Gods ogen ook nooit goed kan doen. Haar hele jeugd en opvoeding stond in het teken van nederigheid tot God. Iets waar zij zich niet langer in kon vinden en er, jaren geleden al, afscheid van nam.

Hoe voelt machteloosheid

Terwijl zij hierover vertelt staat zij op, kijkt me aan en loopt met hangende schouders door de ruimte. “Ik word er moedeloos van,” zegt ze. “Blijf even staan,” zeg ik. Ik pak een vel papier en laat haar deze gevoelens opschrijven. Zij wordt er misselijk van. “Het heeft geen zin, ik kan het toch niet goed doen, ik ben niemand,” zegt ze.

Even later zegt zij resoluut: “Aan de andere kant vind ik wel iets van zo’n opvoeding.” Weer pak ik een vel papier. Woorden als ‘misdadig,’ ‘mishandeling,’ en ‘mensen raken beschadigd’ verschijnen op het papier. Uitgebreid refereert zij aan situaties, waaruit blijkt dat wat zij ook zegt of doet, aan het eind van het liedje het altijd háár schuld is.

Ik voel me machteloos

Haar uitzichtloze blik spreekt boekdelen. Om uit het machteloze gevoel te komen leg ik een blanco vel papier bij de andere twee en vraag haar erbij te gaan staan. “Observeer eens op deze plek en voel wat er is,” geef ik mee. Twee tellen later hoor ik opnieuw veroordelingen, waarop ik haar naar het andere vel dirigeer.

“Oh….nu doe ik het zelf ook,” verklaart ze onevenwichtig. “Maar, laten wij wel wezen, het is toch niet goed,” herpakt zij zichzelf en mij vragend aankijkend? “Dat is een veroordeling,” zeg ik. “Maar mensen raken erdoor beschadigd,” roept zij wanhopig uit! “Ook dat is een veroordeling,” zeg ik.

Opnieuw vraag ik haar eruit te stappen en stel haar vragen over de mogelijke intenties die aan een opvoeding te grondslag liggen en waarop mensen hun keuzes baseren.

“Wat als je dit in ogenschouw neemt en het aan mensen met dezelfde opvoeding zou vragen,” opper ik? “Zij zien het waarschijnlijk niet zo, omdat zij er – net als ik toen – middenin zitten,” zegt ze beamend. Hiermee wordt vanaf de lege plek ‘het systeem’ langzaam zichtbaar, waar zij mentaal- en fysiek gezien al heel lang geen onderdeel meer van uitmaakt.

“Maar wat moet ik dan doen, als ik me weer machteloos voel,” vraagt zij mij terwijl zij naar het eerste vel papier loopt? Waarop ik haar aankijk en antwoord: “Jij kiest ervoor om weer in het systeem te gaan staan.”

Met een mond vol tanden kijkt zij mij verontwaardigd aan. “Oh, ik heb een keuze,” merkt zij na een paar seconden op.

Een belangrijk moment, want hoe machteloos je je ook voelt, een keuze heb je altijd. Dit is het moment waarop er ruimte in haar denken ontstaat en wij de vertaalslag maken naar die keuze en de complimenten die zij eerder mocht ontvangen. Om haar ervaringen ook energetisch en emotioneel te verwerken geef ik haar huiswerk mee.

Voor jou

Gevoelens van machteloosheid kunnen veroorzaakt zijn doordat je ergens in je leven een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt. Tijdens zo’n ervaring werd je overspoelt door nare gevoelens, verloor je de controle over die van jezelf en trok je jezelf terug of ben je juist fel of verbaal agressief naar anderen gaan reageren om ermee te dealen.

Elk mens doet in zijn leven traumatische ervaringen op, wat zich op veel meer manieren uit dan je kan vermoeden. Machteloosheid uit zich vaak mentaal uit in gedachten als: ‘ik kan het toch niet.’ Fysiek spelen er mogelijk problemen met de spijsvertering. Energetisch trek je meer van hetzelfde aan, wat opnieuw aanspraak doet op het verliezen van die controle en jij jezelf blijft bevestigen in het falen ervan.

Hierdoor ben je mogelijk ook angstig geworden voor veranderingen, bang om je gevoelens te uiten en voor wat anderen van je vinden. Wat jouw patroon ook is, in deze overlevingsmodus blijven geeft een gevoel van veiligheid, maar het verandert niets.

Wat kan je doen tegen machteloosheid

Machteloosheid is als een angel die jou – als het ware – gevangen houdt in een steeds terugkerende situatie. Om die angel eruit te halen is het allereerst nodig dat je zicht krijgt op jouw patroon. Herken jij jouw machteloze gevoel, wat denk je daarbij en wat doe je?

Om uit dat patroon te komen, zal je anders naar jouw situatie moeten gaan kijken en jouw traumatische ervaring(en) moeten verwerken. Als je zicht hebt op jouw patroon, help je jezelf uit de situatie door een pauze in te lassen. Dit geeft je de ruimte om anders naar de situatie te kijken. Ga er vanuit dat de meeste mensen deugen en, ondanks wat er gebeurt, goede intenties hebben. Het is aan jou deze te gaan zien en daar liefdevol op te reageren. Met een open hart kan elke vorm van liefde ook jou bereiken.

Méér invloed op je leven en werk?

Hé?! Wie weet er nu beter wat goed voor jou is, dan jijzelf? Dus welke positieve intentie wil jij uitdragen in 2023? Wil je aan de slag met jouw gevoel van machteloosheid en dit veranderen in positieve kracht?  Dit is de Life coach bij jou in de buurt die je erbij kan helpen. Of vul hier je gegevens in en één van ons neemt contact met je op.

Wij wensen je een liefdevolle jaarwisseling en een nieuw jaar vol inspirerende perspectieven die ook jouw leven ten positieve kunnen veranderen.

Astrid

(Note: Ter inspiratie, vormgeving en behoud van essentie en leesbaarheid van mijn blogs, verwerk ik ervaringen van mezelf en/of die van klanten die daarvoor hun toestemming hebben gegeven.)

Geplaatst in Gezondheid, Persoonlijk leiderschap, Stress, Zelfvertrouwen, Zingeving

Lifecoach logo

Voor succesvol leven en werken.