Lifecoach nieuws


Auteur voor Pioniers Magazine

Auteur voor Pioniers Magazine maart 2018

Sinds maart 2018 mag ik mezelf auteur voor het digitaal magazine Pioniers Magazine. Elke zes weken verschijnt er een nieuw artikel van mijn hand in dit magazine.

Pioniers Magazine is een digitaal magazine voor hoogopgeleide pioniers die idealen hebben voor een betere wereld en hier actief vorm aan geven. Pioniers Magazine faciliteert positieve, evolutionaire verandering in en tussen pioniers waardoor hun potentieel een katalysator wordt voor maatschappelijke vooruitgang.

Hun visie op Pionierend Leiderschap

"Een pionier in de 21e eeuw is volgens ons iemand die zich van binnenuit gedreven voelt om te vernieuwen, te transformeren en steeds vrijer naar de wereld en zichzelf te kijken. Dit voortdurende nieuwe ‘zelf’ wil zij steeds weer tot uitdrukking brengen in relatie met anderen (cultuur). Hiermee is een pionier een persoon die een nieuwe wereld creëert in het besef dat zij onlosmakelijk verbonden is met alles en iedereen.

Wij zien Pionierend Leiderschap als een vorm van leiderschap die positieve, evolutionaire vooruitgang faciliteert in en tussen mensen. Een pionierend leider baseert keuzes op het vooruitbrengen van leiderschap, realiteit, zingeving, rechtvaardigheid en integriteit. Een pionierend leider is zich altijd bewust van zijn of haar plek als mens in het continuüm van verleden, heden en toekomst. Een pionierend leider wil een voorbeeld zijn en het verschil maken voor nu en voor de toekomst. Voor de huidige generaties maar ook voor de generaties die komen."

Hierbij alvast een link naar Pioniers Magazine!


Ontvang mijn ebook vol inzichten, tips en handvatten gratis en ga VANDAAG nog aan de slag!